Przewozy Regionalne sp. z o.o.
Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Bydgoszczy
85-010 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 104-108
tel./fax. 52 322 11 22