Lenze Polska Sp. z o.o. dawniej Rotiw Sp. z o.o. powstała w 1995 roku w Katowicach. Firma jest oficjalnym przedstawicielstwem Lenze na terytorium Polski.

W Lenze Polska Sp. z o.o. pracuje 37 osób. Większość z nich to inżynierowie napędowcy, którzy tworzą dział sprzedaży – 16 osób. Wspierani są przez profesjonalistów z działu aplikacyjno-serwisowego – 8 osób. Mamy także regionalne biuro w Toruniu, w którym pracują handlowcy, aplikanci oraz serwisant.