Firmowe Spotkania Integracyjne

with Brak komentarzy

Organizujemy również Firmowe Spotkania Integracyjne skierowane do pracowników, które stanowią ważny element motywacyjny w dzisiejszej rzeczywistości rynkowej. Jednym z pomysłów na motywację pracowników są firmowe spotkania integracyjne oraz takie, które są połączone z przekazaniem pożytecznej wiedzy.

Nasi klienci

with Brak komentarzy

Naszymi klientami są pracownicy i kadra kierownicza firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, spółek z udziałem kapitału zagranicznego, oraz przedsiębiorstwa i instytucje państwowe, dziesiątki średnich i małych firm, osoby z wykształceniem średnim i wyższym. Zapraszamy do współpracy.