Strategia Rozwoju Gminy

Zapraszamy do podjęcia współpracy w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Gminy w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.


OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY


Proponujemy samorządom opracowanie ” Strategii Rozwoju Gminy” połączonej z procesem m. innymi pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 oraz zgodnej z nowym podejściem Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Dokument który zostanie opracowany będzie nowoczesnym planem rozwoju, opracowanym przy współudziale mieszkańców i partnerów społeczno – gospodarczych, zawierający syntetyczny opis uwarunkowań i kierunków rozwoju oraz celów strategicznych i działań służących ich osiąganiu.

W przypadku zainteresowania tą formą szkolenia, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:

tel. 608 350 931
fax. 56 681 12 70

Napisz do nas
Kategoria:

Opis

 

Moderowanie i nadzór merytoryczny nad procesem opracowania dokumentu

„Strategia Rozwoju Gminy”

Zakres oferty obejmuje:

 • Budowa zespołu do prac nad strategią, ustalenie szczegółowego zakresu i harmonogramu prac.
 • Przegląd istniejących dokumentów (poprzednie strategie, raporty z monitoringu strategii, strategia rozwoju województwa).
 • Asysta w konstruowaniu ankiety dla mieszkańców oraz analiza jej wyników (ankieta rozprowadzana przez Zamawiającego).
 • Warsztat planowania strategicznego, na którym doprecyzowana zostanie wizja rozwoju oraz przedyskutowany zostanie zakres tematyczny diagnozy.
 • Przeprowadzenie, we współpracy z Zamawiającym, diagnozy społeczno-gospodarczej (Określenie pozycji rozwojowej Gminy) w kontekście możliwości realizacji wizji rozwojowej.
 • Warsztat środowiskowy z młodzieżą gimnazjalną.
 • Warsztat strategiczny w zakresie analizy strategicznej Gminy – przegląd materiału diagnostycznego, analiza SWOT i wnioskowanie
 • Warsztaty planowania celów strategicznych oraz wypracowanie metodologii i narzędzi wdrażania i monitorowania, a także wskazówki dla ewaluacji Strategii.
 • Spotkanie z zespołem i prezentacja wstępna wyników.
 • Opracowanie dokumentu Strategia Rozwoju Gminy.
 • Prezentacja dokumentu na Radzie Gminy.

Jeżeli zainteresuje Państwa nasza oferta to pozostajemy do dyspozycji i chętnie się spotkamy celem omówienia szczegółów współpracy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Strategia Rozwoju Gminy”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *