Wyświetlanie wszystkich 7 wyników

Badanie klimatu w Firmie
Badanie klimatu w Firmie
W sytuacji, gdy pracodawca ma już zweryfikowaną i dosyć dobrze dobraną kadrę, zdarza się, że praca w firmie nie jest wystarczająco efektywna. Doświadczenie pokazuje, iż jednym z wielu istotnych czynników podnoszących wydajność pracy jest atmosfera w firmie i wynikające stąd dobre lub złe samopoczucie pracownika. Zainteresowanych badaniem "klimatu" w firmie prosimy o kontakt telefoniczny tel. 608 350 931 fax. 56 681 12 70 [btn text="Napisz do nas" tcolor=#FFF thovercolor=#FFA500 link="http://www.liderplus.com.pl/?page_id=26" target="_self"]
not rated
Czytaj dalej
Konsultacje personalne
Konsultacje personalne
Każdy kto prowadzi firmę potrzebuje ludzi do pracy na określonych stanowiskach. W zasadzie nie ma pracodawcy, któremu dobór pracownika zawsze się udaje. Większość właścicieli firm ma w tym zakresie negatywne doświadczenia. Dlatego też zainteresowanych rekrutingiem prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail tel. +48 608 350 931 fax. 56 681 12 70 [btn text="Napisz do nas" tcolor=#FFF thovercolor=#FFA500 link="http://www.liderplus.com.pl/?page_id=26" target="_self"]  
not rated
Czytaj dalej
Opracowania i Analizy
Opracowania i Analizy
  1. Analiza techniczno-ekonomiczna produkcji biopaliwa rzepakowego, prowadzenie inwestycji w tym zakresie, w różnej skali produkcji, wybór najwłaściwszej technologii dla potrzeb gmin.
  2. Założenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
  3. Plan zagospodarowania odpadów.
Zainteresowanych opracowaniami i analizami w/w zakresie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail BIURO@LIDERPLUS.COM.PL tel. +48 608 350 931 fax. 56 681 12 70 [btn text="Napisz do nas" tcolor=#FFF thovercolor=#FFA500 link="http://www.liderplus.com.pl/?page_id=26" target="_self"]
not rated
Czytaj dalej
Program Usuwania Azbestu – oferta dla gmin
Program Usuwania Azbestu – oferta dla gmin
Zapraszamy gminy do podjęcia współpracy w zakresie opracowania Programu Usuwania Azbestu - program współfinansowany przez Ministerstwo Gospodarki W przypadku zainteresowania tą formą szkolenia, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail: tel. 608 350 931 fax. 56 681 12 70 [btn text="Napisz do nas" tcolor=#FFF thovercolor=#FFA500 link="http://www.liderplus.com.pl/?page_id=26" target="_self"]
not rated
Czytaj dalej
Rekrutacja i weryfikacja pracowników
Rekrutacja i weryfikacja pracowników
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 608 350 931, faksem nr 56 681 12 70 lub mailem biuro@liderplus.com.pl [btn text="Napisz do nas" tcolor=#FFF thovercolor=#FFA500 link="http://www.liderplus.com.pl/?page_id=26" target="_self"]  
not rated
Czytaj dalej
Strategia Rozwoju Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Zapraszamy do podjęcia współpracy w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Gminy w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020.
OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY
Proponujemy samorządom opracowanie " Strategii Rozwoju Gminy" połączonej z procesem m. innymi pozyskiwania i wykorzystywania funduszy strukturalnych w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 oraz zgodnej z nowym podejściem Komisji Europejskiej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Dokument który zostanie opracowany będzie nowoczesnym planem rozwoju, opracowanym przy współudziale mieszkańców i partnerów społeczno - gospodarczych, zawierający syntetyczny opis uwarunkowań i kierunków rozwoju oraz celów strategicznych i działań służących ich osiąganiu. W przypadku zainteresowania tą formą szkolenia, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail: tel. 608 350 931 fax. 56 681 12 70 [btn text="Napisz do nas" tcolor=#FFF thovercolor=#FFA500 link="http://www.liderplus.com.pl/?page_id=26" target="_self"]
not rated
Czytaj dalej
Szkolenie „In Company”
Szkolenie „In Company”
Badania rynku przeprowadzane przez specjalistów tej branży wykazują, że systematycznie wzrasta ilość firm, które rozwijają się i których prognoza rozwoju jest korzystna. W przypadku zainteresowania tą formą szkolenia, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail: tel. 608 350 931 fax. 56 681 12 70 [btn text="Napisz do nas" tcolor=#FFF thovercolor=#FFA500 link="http://www.liderplus.com.pl/?page_id=26" target="_self"]
not rated
Czytaj dalej